Tribuna fotbalového stadionu Bazaly

 • Popis V roce 1959 Baník Ostrava, nástupce fotbalového klubu SK Slezská Ostrava, p?esídlil na nov? z?ízený stadion Bazaly, zasazený do svahu vrchu Hladnova v místech, kde se p?vodn? t??il bazalt. Otev?ené tribuny byly zasazeny do svah?. Posléze byla ke stadionu p?istav?na na západní stran? tribuna, tvo?ená ocelovou konstrukcí s p?edsazenou pultovou st?echou nad místy pro sedící i stojící diváky, vyrobenou mostárnou v Lískovci. V t?lese tribuny jsou umíst?ny vstupní prostory, ?atny, kancelá?e ad. Prosklená pr??elí tribuny mají st?ídavý rastr. Pojetí je blízké funkcionalistické tribun? stadionu v Ostrav?-Vítkovicích, zde s prvky bruselského stylu.
 • Rok 1965?1967
 • Top 111 ne
 • Období 1961?1970
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.845357
 • zem?pisná délka 18.298386
 • Adresa Bukovanského 1028/4, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek