Domov sester

 • Popis Na jihovýchodním okraji ?estého obvodu Poruby situovaný areál krajské polikliniky a nemocnice vrcholí vertikálou obytného bloku Domova sester, postaveného nad údolím ?í?ky Porubky. Budova obdélného p?dorysu s plochou st?echou a ?elezobetonovým skeletem vytvá?í lokální dominantu. Je koncipována jako deskový, na vý?ku postavený blok, na východ a na západ obrácený del?ími pr??elími se záv?sovými fasádami. Na ji?ní omítané stran? provedena p?v. mozaika, posléze odstran?ná. K severnímu pr??elí dodate?n? p?istav?no po?ární schodi?t?.
 • Rok 1964?1970
 • Top 111 ne
 • Období 1961?1970
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.826791
 • zem?pisná délka 18.161132
 • Adresa 17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava-Poruba, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek