?apkova sokolovna

 • Popis Sokolovny pat?ily k charakteristickým sportovním stavbám druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století v ?eských zemích. Nová sokolovna vznikala v Moravské Ostrav? na rozdíl od star?í, je?t? historizující budovy na okraji tehdej?í zástavby mezi vlastním centrem m?sta a P?ívozem. Jednopatrové dvojk?ídlé stavb? na p?dorysu ve tvaru L s plochou st?echou dal brn?nský architekt Miloslav Kop?iva výrazn? opro?t?ný výraz na pomezí purismu a funkcionalismu. Hlavní jednopatrové k?ídlo sokolovny orientoval k ulici trojosým omítaným pr??elím s obdélnými okny a nápisem. Ke k?ídlu se pojí krytý p?ístavek hlavního schodi?t?, podobn? jako sokl stavby oblo?ený cihelnými pásky. Podobn? zd?raznil i rizalit v bo?ním ji?ním pr??elí s bo?ním provozním vchodem, spojujícím sokolovnu se sousedním h?i?t?m. Podélné k?ídlo sm??ující k severu je prolomeno ?esti osami, z toho ?ty?i prosv?tlují velkou t?locvi?nu, otev?enou i do prostoru h?i?t? východn? od budovy. K této puristické stavb? byla na severní stran? provedena v 60. letech minulého století p?ístavba haly se zkoseným proskleným pr??elím v bruselském stylu podle návrhu architekta Ji?ího Gwuzda.
 • Rok 1931?1932
 • Top 111 ano
 • Období 1931?1940
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.845647
 • zem?pisná délka 18.287035
 • Adresa Sokolská t?. 1918/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek