Vila dr. Ludvíka Kremela

 • Popis Jednopatrová vila ?lenitého p?dorysu s plochou st?echou ve vilové ?tvrti, navazující na sousední Komenského sady, reprezentuje pronikání funkcionalismu do projek?ní praxe místního stavitele. Do ulice se d?m obrací t?íosým asymetrickým pr??elím s náro?ním arký?em a atikou. Okna s parapetními a nadokenními d?lenými ?ímsami p?estavují ohlas puristických forem v jinak funkcionalisticky pojaté kompozici. Nautická estetika, odvolávající se na atmosféru parník? a zaoceánských lodí, se projevila i v provedení st?e?ní terasy s kovovým zábradlím. V dispozici se uplatnila vstupní hala se schodi?t?m do patra, z jednotlivých pokoj? vedou vstupy na terasy.
 • Rok 1931?1932
 • Top 111 ne
 • Období 1931?1940
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.846194
 • zem?pisná délka 18.289374
 • Adresa Sadová 1899/21, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek