Nájemní d?m Andrease a Berty Manských

 • Popis T?ípatrový nájemní obytný d?m s obchodním parterem v ?adové zástavb? Nádra?ní ulice p?edstavuje kvalitní p?íklad geometrické secese s výrazným dekorativním akcentem a organickými tvary, patrnými v ?e?ení uli?ního pr??elí. Do ulice se obrací p?tiosým pr??elím s dvojicí jednoosých arký??, uvozujících st?ední osu pr??elí. Parter byl novodob? upraven, av?ak jeho ?e?ení navazuje na p?vodní kompozici. Pr??elí vy??ích podla?í s lizénami a s geometrickým vertikálním odstup?ováním arký?? zavr?eno vlysem se ?achovnicovým dekorem a korunní, dvojit? zahrocenou ?ímsou a atikovým ?títem. V parapetech oken druhého a t?etího patra se objevují koncentrické ?tverce, po stranách oken arký?? pak ?abraky a pod korunní ?ímsou oválné výpln?. Dispozice domu je dvojtraktová s dvojramenným schodi?t?m orientovaným do dvora. V parteru p?vodn? fungovala K?i?ánková vinárna, pozd?ji zm?n?ná na restauraci U K?i?ánk?.
 • Rok 1906?1907
 • Top 111 ne
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.836099
 • zem?pisná délka 18.286477
 • Adresa Nádra?ní 1325/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek