Hotel Gambrinus s Radvanickou pivnicí

 • Popis P?vodn? dvoupatrový d?m s trojosým pr??elím zavr?eným volutovým ?títem s fasádou v pojetí pozdní novorenesance z re?ného cihelného zdiva navrhl Felix Neumann pro svého otce Emanuela, vlastnícího pivovar v Radvanicích. V p?ízemí se nacházel sál velkého pohostinství, patra slou?ila hotelovému provozu. Po 1. sv?tové válce zakoupila budovu pra?ská Úv?rní banka a p?estav?la ji pro pot?eby své filiálky. D?m byl tehdy zvý?en o patro, opat?en novým pr??elím s omítanou fasádou a zavr?en dynamicky modelovaným ?títem s maskou Merkura, typickým projevem klasicizujícího dekorativismu 20. let minulého století. Zachovány z?staly prostory p?ízemí i reprezentativní schodi?t? ve st?edním traktu.
 • Rok 1891?1893, 1923?1925
 • Top 111 ne
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.836147
 • zem?pisná délka 18.292008
 • Adresa Masarykovo nám. 37/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek