Nájemní d?m Gustava Korna

 • Popis P?vodn? jednopatrový náro?ní novobarokní d?m Ernst Korner p?estav?l a zvý?il o jedno podla?í. Vstupní asymetrické pr??elí s hlavním vchodem v jednodu?e ?len?ném portálu je dvojosé a zavr?ené v úrovni patra balkonem s ?u?ky a balustrádou. V pat?e se nachází arký?, v úrovni druhého patra s balkonem, opat?eným kovovým dekorativním zábradlím. Pr??elí domu do ?meralovy ulice je ?estiosé s postranními jednoosými m?lkými rizality, zvýrazn?nými vysokým pilastrovým ?ádem s ?ímsovými hlavicemi. Pr??elí ?lení pásová rustika a korunní ?ímsa se ?irokými mutuli. Hned za vstupem se nachází prostor oválného jednoramenného schodi?t?. D?m p?edstavuje v posledn? realizovaném stylovém modu doznívání neobiedermeieru po 1. sv?tové válce.
 • Rok 1898?1899, 1920?1921
 • Top 111 ne
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.838016
 • zem?pisná délka 18.291128
 • Adresa Dvo?ákova 1117/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek