Nájemní d?m Felixe Neumanna

 • Popis Jeden z nejkvalitn?j?ích p?íklad? obytných dom? ve stylu vegetabilní secese si postavil na náro?í nyn?j?í ?eskobratrské a P?ívozské ulice moravskoostravský architekt Felix Neumann. Výzdoba se stuhovými motivy a kv?ty charakterizuje pr??elí, dotvo?ená je balkony s kovovým zábradlím. Jedná se o d?m se zvalbenou st?echou a s polygonálním náro?ním arký?em s cibulovitou bání. Hlavní pr??elí v p?ízemí sedmiosé, v patrech asymetrické, nebo? u náro?í je ?tukový figurální reliéf, zarámovaný rostlinným dekorem. St?ední trojosou ?ást uvozují dva dvojosé arký?e. Nad nimi i nad schodi??ovou osou segmentové ?títky, st?ední s datací 1902. Bo?ní pr??elí je ?ty?osé se st?edním dvojosým arký?em, ukon?eným balkonem a ?títem. Pod korunní ?ímsou a ve vrcholech arký?? se nachází vegetabilní výzdoba a ?enské maskarony. V p?edním traktu se dochoval prostor schodi?t? se zdobeným kovovým zábradlím, secesními dve?mi a ?tukovou výzdobou. D?m p?edstavuje velmi dobrý p?íklad vegetabilní secese inspirovaný frankofonním art nouveau.
 • Rok 1902
 • Top 111 ne
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.839323
 • zem?pisná délka 18.289085
 • Adresa ?eskobratrská 1229/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek