Nájemní d?m U Tiskárny 607/7

 • Popis Nájemní obytný dvoupatrový d?m v ?adové zástavb? ulice U Tiskárny byl postaven ve stylu vegetabilní secese. Pod mohutnými frontony oken v prvním pat?e jsou dochovány ?enské maskarony ve vav?ínových v?ncích. Také dal?í formy odpovídají vegetabilní secesi, v?etn? kovového zábradlí teras v úrovni podkroví. Postranní rizality zavr?ují oválné ?títy s p?ízna?nými secesními francouzskými okny ve tvaru písmen omega.
 • Rok 1902
 • Top 111 ne
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-P?ívoz
 • zem?pisná ?í?ka 49.849207
 • zem?pisná délka 18.272305
 • Adresa U Tiskárny 607/7, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13066695&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 15832/8-3050
 • foto: Roman Polá?ek