Nájemní d?m v ulici U Tiskárny 578/1

 • Popis Náro?ní dvoupatrový d?m ve významné urbanistické pozici podle regula?ního plánu Camilla Sitteho tvo?í pohledovou dominantu v pr?hledu Chopinovou ulicí z nám?stí Svatopluka ?echa. Jeho roli podtrhuje náro?ní v??ová nástavba s volutovým ?títem, zd?raz?ující zalomení bloku i ulic Chopinovy a U Tiskárny. D?m nále?í k projev?m pozdního historismu s eklektickým propojením neorenesan?ních a klasicizujících forem.
 • Rok asi 1900
 • Top 111 ne
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-P?ívoz
 • zem?pisná ?í?ka 49.849449
 • zem?pisná délka 18.272922
 • Adresa U Tiskárny 578/1, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13230968&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 47225/8-3048
 • foto: Roman Polá?ek