Nájemní d?m v ulici Nádra?ní 733/176

 • Popis T?ípatrový nájemní d?m s obchodním parterem vznikl jako pandán k sousednímu rohovému domu podle návrhu Felixe Neumanna. Stavba p?edstavuje syntézu pozdní secese s nastupujícím dekorativismem a svým výrazn? modelovaným ?títem s motivem girlandy spolu se sousedním domem ur?uje charakter jedné strany domovního bloku na náro?í nám?stí a Nádra?ní ulice.
 • Rok 1910
 • Top 111 ne
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-P?ívoz
 • zem?pisná ?í?ka 49.850227
 • zem?pisná délka 18.272058
 • Adresa Nádra?ní 733/176, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13229199&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 29486/8-3039
 • foto: Roman Polá?ek