Nájemní d?m v ulici Nádra?ní 726/161

 • Popis Obytný d?m s obchodním parterem v ?adové zástavb? Nádra?ní ulice. ?áste?n? dochovaná p?vodní pozdn? secesní fasáda sv?d?í o kombinaci doznívající vegetabilní secese s prvky nastupujícího dekorativismu. T?etí patro bylo dostav?no v roce 1927.
 • Rok 1909, 1927
 • Top 111 ne
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-P?ívoz
 • zem?pisná ?í?ka 49.849812
 • zem?pisná délka 18.275244
 • Adresa Nádra?ní 726/161, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13066901&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 17442/8-3036
 • foto: Roman Polá?ek