Nájemní d?m v ulici Libu?ina 593/8

 • Popis Obytný dvoupatrový d?m v ?adové zástavb? nále?í k secesní fázi výstavby jádra P?ívozu. V pr??elí stavitel V. Sonnenschein kombinoval je?t? v eklektickém duchu pozdn? historizující formy (nap?. ost?ní oken, pilastry s historizujícími hlavicemi, volutové konzoly nebo z neobarokního aparátu uplatn?né parapetní výpln?) s prvky vegetabilní secese (stuhové motivy ?i pilastry ?len?né vertikálními liniemi a s hlavicemi zdobenými ter?íky).
 • Rok 1902
 • Top 111 ne
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-P?ívoz
 • zem?pisná ?í?ka 49.850462
 • zem?pisná délka 18.274483
 • Adresa Libu?ina 593/8, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13230163&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 35085/8-3046
 • foto: Roman Polá?ek