Nájemní d?m v ulici Chopinova

  • foto: Roman Polá?ek