Nájemní d?m v ulici Hlávkova

 • Popis Náro?ní historizující d?m s arký?em zvýrazn?ným cibulovitou helmicí byl po roce 1989 zachrán?n a rekonstruován. Stavba toti? v 2. polovin? 20. století natolik zchátrala, ?e z ní z?stalo zachováno pouze torzo. P?esto se d?m poda?ilo opravit, a obnovit tak jeho roli ve zformování náro?í jednoho z blok? centra P?ívozu podle regula?ního plánu Camilla Sitteho.
 • Rok 1901
 • Top 111 ne
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-P?ívoz
 • zem?pisná ?í?ka 49.850365
 • zem?pisná délka 18.271468
 • Adresa Hlávkova 592/1, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13230992&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 47271/8-3042
 • foto: Roman Polá?ek