Nájemní d?m v ulici Dvo?ákova

 • Popis Dvoupatrový nájemní obytný d?m v ?adové zástavb? s bohat? zdobeným a novobarokn? pojatým uli?ním pr??elím. V n?m projektant kombinoval omítané ?ásti a ?ásti oblo?ené keramikou, která imituje re?né cihelné zdivo. P?ízemí ?lení pásová rustika, okenní otvory a v p?í?né ose umíst?ný vchod. Tuto osu v úrovni prvního a druhého patra zd?raz?uje arký?. Postranní osy zase zvýraz?ují m?lké jednoosé rizality s balkony na konzolách v úrovni patra. Okenní otvory mají bohatou ?tukovou výzdobu suprafenester a dynamicky pojaté frontony. Kultivovaný p?íklad výstavby v neobarokním stylu pozdního historismu.
 • Rok 1897
 • Top 111 ne
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.838524
 • zem?pisná délka 18.292196
 • Adresa Dvo?ákova 1041/15, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek