Vila v ulici Komer?ní

 • Popis Dvoupodla?ní d?m s plochou st?echou je p?í?n? orientován k ulici. K hlavnímu vchodu vede krytá pergola podél zdi gará?e. Samotný d?m s d?ev?ným obkladem fasády se otevírá do vn?j?ího prostoru pásovými okny a sklen?nými vertikálními st?nami. V severním pr??elí st?na prosv?tluje trojramenné schodi?t? do patra. V západní ?ásti p?ízemí je umíst?ná kuchy?, jídelna a obytná hala. Ta je prosklenou st?nou spojená se zahradní terasou, krytou lod?ií prvního patra. Hala p?i jihozápadním náro?í je dvoupodla?ní, uzp?sobená jako zimní zahrada. Jeden z prvních p?íklad? akceptování nového modernismu na Ostravsku.
 • Rok 1999?2002
 • Top 111 ne
 • Období 1991?2000
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.851009
 • zem?pisná délka 18.298279
 • Adresa Komer?ní 699/25, 712 00 Slezská Ostrava-Muglinov, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek