Fara v ulici Hozova

 • Popis Jednopatrová budova obdélného p?dorysu s historizujícím neobarokním ?e?ením kompozice i fasád p?edstavuje pandán k tamnímu farnímu kostelu. Hlavní pr??elí s monumentálním ?títem, orientovaným do farní zahrady, p?edstavuje výrazný odkaz na barokní vzory. Fara pat?í do celku dotvá?eného krom? farního chrámu i sousední ?kolou, nyní slou?ící pot?ebám Fakulty um?ní Ostravské univerzity.
 • Rok 1912
 • Top 111 ne
 • Období 1911?1920
 • Auto?i
 • Styly
 • Stupe?? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.832559
 • zem?pisná délka 18.256002
 • Adresa Hozova 484/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek