Obytné domy ú?edník? ?elezáren

 • Popis Obytné dvoupatrové domy z re?ného cihelného zdiva v ?ádkové zástavb? podél ?tramberské ulice se staly základem ú?ednické kolonie. Ludwig Fiala ve st?ízliv? ?e?ených domech uplatnil své oblíbené motivy historizujících prvk? a kombinace re?ného zdiva s omítkou. Dostavba vytvo?ila jeden blok vestav?ním t?ípatrových omítaných obytných dom? mezi stávající objekty a akcentem v podob? na zp?sob bumerangu zak?iveného bloku, zd?razn?ného p?tipatrovou v??í s pr?jezdem. Vzniklo tak zvlá?tní spojení doznívajícího firemního stylu ?elezáren s architekturou na pomezí expresionismu a nové v?cnosti.
 • Rok 1921?1922, 1930
 • Top 111 ano
 • Období 1921?1930
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.811209
 • zem?pisná délka 18.256340
 • Adresa ?tramberská 829/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek