Vila Adolfa Suesse

 • Popis P?ízemní vila s obytným podkrovím na obdélném ?lenitém p?dorysu z re?ného cihelného zdiva navozuje p?edstavu architektury anglického domu. Autor ji roz?lenil m?lkými rizality, zavr?enými trojúhelníkovými ?títy. Okna se segmentovými záklenky jsou uvozena ?ambránami z cihelných tvarovek a záklenky. Ve ?títech jsou sdru?ená okénka a rozvilinová kování. Veranda je tvo?ena d?ev?ným p?íst?e?kem. P?vodní dispozice je dvoutraktová, podkroví je p?ístupné dvojramenným schodi?t?m. Historizující architektura s novogotickými prvky, p?íklad vrcholné fáze firemního stylu ?elezáren.
 • Rok 1886
 • Top 111 ne
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • zem?pisná ?í?ka 49.812953
 • zem?pisná délka 18.262252
 • Adresa Ruská 153/45, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek