I ? d?m

 • Popis K p?vodní zástavb? v okolí nám?stí pat?ily dva tzv. ?I? domy, jednopatrové stavby obdélného p?dorysu z re?ného cihelného zdiva. Zachovaný d?m, dnes ji? omítnutý, se do ulice obrací úzkým dvouosým pr??elím v p?ízemí se segmentovým vstupem do prodejny, zavr?ený polovalbovým ?títem s dvojicí oken. K západu je d?m v del?ím pr??elí osazen pavla?í z ?elezné konstrukce na kovových konzolách, zdobených motivem kruh?. Okna jsou obdélná, se segmentovými záklenky, takté? dve?ní otvory, pavla? je ze západní strany p?ístupná dvouramenným schodi?t?m.
 • Rok 1883
 • Top 111 ne
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? chrán?no v rámci m?stské památkové zóny
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • zem?pisná ?í?ka 49.815522
 • zem?pisná délka 18.267793
 • Adresa Ruská 99/44, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek