Radnice v Ostrav?-Vítkovicích

 • Popis Jednopatrová stavba z re?ného cihelného zdiva na p?dorysu ve tvaru E se do ulice obrací pr??elím s kompozicí 4+1+2(5)+1+4 os. St?ední rizalit je uvozen nízkými v??emi se zvonovitými helmicemi, dopln?nými v ose budovy t?etí v??í. V p?ízemí se nachází dvouosý hlavní vstup se zahrocenými záklenky a tordovaným sloupem a trojdílná okna se zahrocenými záklenky. Dispozice budovy je trojtraktová, z p?ízemí vede reprezenta?ní schodi?t? do patra. Sál je zastropený klenbou s d?ev?ným kazetováním. P?íklad pozdního historismu s prvky n?mecké pozdní gotiky a renesance, objevuje se i secesní detail. Budova je ovlivn?na firemním stylem ?elezáren, dokládá ambice obce dosáhnout pový?ení na m?sto.
 • Rok 1901-1902
 • Top 111 ano
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • zem?pisná ?í?ka 49.815584
 • zem?pisná délka 18.266457
 • Adresa Mírové nám. 516/1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek