U ? d?m

 • Popis Polyfunk?ní jednopatrový d?m z re?ného cihelného zdiva na p?dorysu ve tvaru U se st?echami s polovalbou, krytými plechem. Byly postaveny dva objekty. Do ulice se obracejí pr??elím o pom?ru 4+2+4 osy, st?ední dvojosé rizality jsou zdobeny ve ?tít? hrázd?ním. Dvorní pr??elí ?lení ze t?í stran st?echou krytá pr?b??ná ?elezná pavla?. Ve dvo?e se nachází provozní objekt pro obyvatele. V suterénu a p?ízemí jsou segmentové klenby do traverz, do patra vede dvojramenné schodi?t?. V dom? jsou jedno-, dvoj- i trojpokojové byty pro p?ední d?lníky, mistry i ni??í ú?edníky. Historizující architektura, projev firemního stylu ?elezáren.
 • Rok 1883?1884
 • Top 111 ano
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • zem?pisná ?í?ka 49.814386
 • zem?pisná délka 18.268260
 • Adresa Mírová 98/18, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek