Rodinný d?m Hugo Hermanna

 • Popis D?m si postavil stavitel Hugo Hermann ve vilové ?tvrti, její? po?átky spadají do období kolem roku 1900, kdy se oblast Nové st?elnice stala výletním místem a ?lep?í? ?tvrtí m?sta. Jednopatrová vila obdélného p?dorysu s mansardovou st?echou krytou pálenou ta?kou se do ulice obrací pr??elím o pom?ru 2+3+2 os, st?ed tvo?í zapu?t?né lod?ie. Pr??elí zvýraz?ují sdru?ené viký?e s t?emi trojúhelníkovými ?títky. Postranní pr??elí do zahrady zd?razn?no cylindrickým rizalitem. D?m p?edstavuje regionální recepci tradicionalismu a dekorativismu víde?ské provenience. V sou?asnosti v n?m sídlí Generální konzulát Polské republiky v Ostrav?.
 • Rok 1920?1921
 • Top 111 ne
 • Období 1921?1930
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? chrán?no v rámci m?stské památkové zóny
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.843399
 • zem?pisná délka 18.289675
 • Adresa Blahoslavova 1583/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek