M?stský chudobinec

 • Popis Jedna ze sociáln? zam??ených m?stských institucí Vítkovic. Palácov? utvá?ená jednopatrová stavba z re?ného cihelného zdiva na p?dorysu H s ?estným dvorem, mansardovou a polovalbovými st?echami a s v??í nad schodi??ovou ?ástí v zadním traktu st?edního k?ídla. To je rytmizováno 1+4+1+4+1 osami a ve st?ední ?ásti opat?eno cylindrickým rizalitem hlavního vstupu. Fasády jsou zdobeny omítanými prvky. Vnit?ní dispozice je trojtraktová se st?ední chodbou. P?íklad sociální výstavby mladého m?sta, odpovídající firemnímu stylu Vítkovických ?elezáren v intencích neobiedermeieru a pozdní secese. Nyní d?m s pe?ovatelskou slu?bou.
 • Rok 1914?1915
 • Top 111 ne
 • Období 1911?1920
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.807982
 • zem?pisná délka 18.270266
 • Adresa Lidická 697/55, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek