Sbor Církve československé husitské

 • Description Stavba na obdélném půdorysu je přístupná širokým schodištěm a zdůrazněna představenou hranolovou věží, členěnou v hlavním průčelí vertikálním okenním otvorem ve tvaru dvojitého kříže a po stranách kruhovými okny v úrovni zvonového patra. Na věži je vztyčen symbol kalicha ve slunci. Loď po stranách rytmizují přízední pilíře a obdélná okna se sklobetonovou výplní, střecha je nízká, sedlová. Halu lodi završuje strop se světlíkem ve tvaru dvojitého kříže. Presbytář je mělký, obdélný. Nad hlavním vstupem se nachází kruchta s varhanami. Příklad funkcionalistického sakrálního objektu, blízký výrazem sboru v Ostravě-Zábřehu.
 • Year 1933–1934
 • Top 111 ano
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.817993
 • Longitude 18.198533
 • Address Stanislavského 639/46, 721 00 Ostrava-Svinov, Česko
 • foto: Roman Polášek