Kamenná sýpka

 • Popis Ze star?í zástavby hospodá?ského dvora se zachovala nejvíce kamenná sýpka obdélného p?dorysu. Sedlová st?echa, krytá ?indelem, má ostrý sklon a nám?tek. Uli?ní pr??elí je zd?razn?no dvojicí mohutných op?rák? a rytmizováno úzkými v?tracími otvory a okénky, v západním pr??elí by vytvo?en nový vjezd. Sýpka ve východní ?ásti obsahuje v suterénu valen? zaklenutou prostoru a v p?ízemí nad ní malou obytnou místnost s h?ebínkovými klenbami s výse?emi. Na východní stran? se k sýpce pojí do svahu zasazený zd?ný klasicistní dvoupodla?ní d?m z po?átku 19. století, v suterénu i v p?ízemí zaklenutý pruskými plackami.
 • Rok 18. století, po?átek 19. století
 • Top 111 ano
 • Období 18. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.814528
 • zem?pisná délka 18.195615
 • Adresa Nad Porubkou 1190/1C, 721 00 Ostrava-Svinov, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13068705&action=element&presenter=ElementsResults
 • foto: Roman Polá?e