Vila Oskara Huldschinského

 • Popis V roce 1892 zalo?il Oskar Huldschinsky z Pruska v sousedství svinovského ?elezni?ního nádra?í firmu, vyráb?jící beze?vé trubky. P?ímo naproti vstupu do závodu byla postavena pro majitele a posléze ?editele podniku jednopatrová vila v pojetí pozdní severské renesance s plochami re?ného cihelného zdiva a omítaných prvk?. St?ední rizalit je v úrovni patra zdoben ?tukovými volutami, okna mají trojúhelníkové frontony a ?tít je zdoben vy?ezávanými trámy krovu. Dvojtraktov? ?e?ená podla?í jsou propojena litinovým dvojramenným schodi?t?m. Nad verandou je umíst?na prosklená zimní zahrada.
 • Rok 1892?1893
 • Top 111 ne
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.820845
 • zem?pisná délka 18.205679
 • Adresa Bílovecká 117/14, 721 00 Ostrava-Svinov, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13056030&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 103000
 • foto: Roman Polá?ek