Kostel sv. Jana Nepomuckého

 • Popis Místo starého d?ev?ného kostela sv. Mikulá?e vystav?l zednický mistr k roku 1781 kostel zd?ný, který byl vysv?cen a? v ?ervnu 1801. Jednolodní orientovaná stavba má  v hlavním pr??elí vestav?nou hranolovou v??. Lo? kostela je zaklenuta pruskými plackami na pasech, odsazený záv?r valenou klenbou na pasech a konchou. Pr??elí je ?len?no st?ízliv? pojatým pilastrovým ?ádem, lizénovými rámci a profilovanou korunní ?ímsou, interiér je modelován svazkovými pilastry, p?echázejícími v klenební pasy. Na portálku vchodu do sakristie se nachází datace 1776. P?íklad pozdního baroka.
 • Rok 1776?1781
 • Top 111 ne
 • Období 18. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.762700
 • zem?pisná délka 18.237404
 • Adresa Blanická 154/180, 724 00 Ostrava-Stará B?lá, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek