Radnice Slezské Ostravy

 • Popis M?stys Polská Ostrava usiloval kolem roku 1900 o novostavbu radnice, nebo? ú?ady sídlily v novobarokn? p?estav?ném nevelkém jednopatrovém dom?. Na základ? sout??e byl vybrán návrh Viktorina ?ulce, posléze p?epracovaný vedoucím zdej?ího stavebního ú?adu Jaroslavem Volencem a stavitelem Josefem. Vyslou?ilem. Budova je v exteriéru p?íkladem pozdní recepce ?eské novorenesance s volutovými ?títy a s náro?ní v??í, osazenou zvonovou helmicí. V interiéru se nachází t?íramenné schodi?t? do patra a arkády se sloupy. V pat?e je bývalý sál obecního výboru se secesní ?tukovou výzdobou a kovovými, bohat? ?e?enými secesními lustry.
 • Rok 1910?1913
 • Top 111 ano
 • Období 1911?1920
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.837303
 • zem?pisná délka 18.298311
 • Adresa T??ínská 138/35, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13229517&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 31760/8-2385
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek