Kostel sv. Josefa

 • Popis Jednolodní stavba s p?edstavenou v??í na svahu nad polskoostravským hradem. Hlavní pr??elí má volutová k?ídla, fasády jsou rytmizovány pilastrovým ?ádem s kompozitními hlavicemi. Hlavní vchod pod v??í je spojený s dvojicí v?etenových schodi?? na k?r a do v??e. Lo? je zaklenuta pruskými plackami, zdi rytmizují svazkové pilastry. Presbytá? je zaklenut konchou na pasech. Kostel byl zna?n? po?kozen poddolováním, proto byl nedaleko z?ízen provizorní kostel podle návrhu Franti?ka Fialy, aby mohl být v letech 1913-1929 chrám rekonstruován. Zachoval se gotický obraz P. Marie. P?íklad pozdního baroka.
 • Rok 1780?1783
 • Top 111 ano
 • Období 18. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.831850
 • zem?pisná délka 18.304159
 • Adresa T??ínská 40/91, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13229538&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 31916/8-2449
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek