D?l Terezie / Petr Bezru?

 • Popis Výstavba dolu navázala na práv? dokon?enou Jakloveckou d?di?nou ?tolu. V tém?e roce, kdy získal vítkovické ?elezárny, d?l koupil S. M. Rothschild. D?l byl n?kolikrát modernizován. V letech 1907 a 1917 vznikla dvojice t??ních v??í, spojených v pravém úhlu. Tento výrazný bod v siluet? m?sta byl umocn?n kladivovou t??ní v??í, vybudovanou zde v letech 1962-1965 p?i modernizaci dolu podle návrhu Bá?ských projekt? Ostrava a zbo?enou v srpnu 2002. Zachovaly se krom? jiného ob? strojovny z ocelové konstrukce, vyzdívané re?ným cihelným zdivem, obsahující torzo technického za?ízení.
 • Rok od 1842, 1907, 1917
 • Top 111 ne
 • Období 1. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.842188
 • zem?pisná délka 18.307978
 • Adresa Michálkovická 1990, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13066192&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 12580/8-3523
 • foto: Roman Polá?ek