Nájemní d?m Antonína Lhoty

 • Popis Dvoupatrový d?m se sedlovou st?echou v ?adové zástavb? severozápadní strany nám?stí. Pr??elí je ?len?no postranními m?lkými rizality s pom?rem os 1+3+1. P?ízemí je ?len?no bosá?í a prolomeno valen? zaklenutým vchodem a okny. Nad p?ízemím probíhá vegetabiln? zdobený pás, tvo?ící parapet obdélných oken prvního patra s ?ímsovými frontony. V druhém pat?e jsou okna valen? zaklenutá. Pod trojicí volutových ?tít? a vysazenou korunní ?ímsou je vlys s datací a dekorativní výzdobou. Dispozice je dvoutraktová s dvojramenným schodi?t?m do pater. Jeden z mála místních p?íklad? ?eské novorenesance.
 • Rok 1898?1899
 • Top 111 ne
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-P?ívoz
 • zem?pisná ?í?ka 49.850656
 • zem?pisná délka 18.272391
 • Adresa nám. Svatopluka ?echa 516/3, P?ívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13230083&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 34312/8-3031
 • foto: Roman Polá?ek