Kostel Neposkvrn?ného po?etí Panny Marie

 • Popis Jako dominanta severovýchodní strany nám?stí je situován kostel s dvojv??ovým pr??elím a monumentálním portikem. Sitte kostel umístil mírn? asymetricky k ose nám?stí. Spojil podélnou dispozici s centrálním oválným oktogonem. Podle slov autora usiloval o syntézu pozdní gotiky s dílem barokních mistr?. Gotické formy spojuje s dobovými motivy ? nap?. hlavice sloup? zdobené císa?skou orlicí nebo svazkové pilí?e v lodi s reliéfy evangelist?. Kopule nad lodí i odsazený presbytá? jsou zaklenuty klenbou s profilovanými ?ebry. Oltá?e navrhoval také autor, v hlavním je osazen obraz Panny Marie od Franti?ka ?ení?ka.
 • Rok 1894?1899
 • Top 111 ano
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-P?ívoz
 • zem?pisná ?í?ka 49.851178
 • zem?pisná délka 18.272927
 • Adresa nám. Svatopluka ?echa 507/5, P?ívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13068654&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 23371/8-2448
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek