Nájemní d?m Felixe Neumanna

 • Popis ?adový dvoupatrový d?m hloubkové dispozice se sedlovou st?echou a výrazn? odleh?eným parterem s výkladci a st?edním zapu?t?ným vchodem do domu, odkud jsou p?ístupné prodejní prostory. Kordonová ?ímsa nad parterem je zdobená motivem mo?ské vlny. Pr??elí pater v rytmu os 2+1+2 je spjato vysokým pilastrovým ?ádem se stylizovanými hlavicemi. St?ední osu zd?raz?ují v?t?í okna, v pat?e jsou v suprafenest?e rohy hojnosti a o podla?í vý?e reliéf s motivem slune?nic. Segmentový ?tít je uvozen postranními pylony. Dvorní k?ídlo je spojeno s p?edním dvoupodla?ním mostem s volným p?ízemím. Kvalitní p?íklad vegetabilní secese.
 • Rok 1900
 • Top 111 ne
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-P?ívoz
 • zem?pisná ?í?ka 49.849871
 • zem?pisná délka 18.273463
 • Adresa Nádra?ní 561/175, P?ívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13229338&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 30019/8-3038
 • foto: Roman Polá?ek