Obytný blok Oblouk

 • Popis První obvod Poruby se otevírá pompézní architekturou blokem zvaným Oblouk. P?lkruhová kompozice, slo?ená z ?adových dom?, je prolomena valen? zaklenutou branou, sm??ující k tzv. V??i?kám a na západ? segmentov? zaklenutým men?ím pr?jezdem. Na jihozápadní stran? vrcholí polygonální v??í se stla?enou helmicí. Nad hlavní branou je umíst?no figurální souso?í od Antonína ?ir??ka, které je svým civilistním vyzn?ním v protikladu s monumentálností celku. Sgrafita navrhli malí?ka Ehbergová a E. ?teflí?ek. Inspirováno budovou Hlavního ?tábu architekta Karla Ivanovi?e Rossiho na Palácovém nám?stí v Petrohrad? z let 1819-1829.
 • Rok 1952?1955
 • Top 111 ano
 • Období 1951?1960
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-Poruba
 • zem?pisná ?í?ka 49.822922
 • zem?pisná délka 18.174071
 • Adresa U Oblouku 501/6, 708 00 Ostrava-Poruba, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13055784&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 102896
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek