Po?ta v Ostrav?-Porub?

 • Popis Celek na p?dorysu ve tvaru L je sm?rem do ulice Porubské je tvo?en obytným v??ovým domem. V ulici ?kalovov? na n?j navazuje jednopatrová budova po?ty s plochou st?echou. Pr??elí je rytmizováno lizénovými rámy se sv?tlým kab?incovým obkladem, prolomenými mírn? obdélnými okny. Vestibul s trojbokým schodi?t?m do patra a se sv?tlíkem zdobí tabule pískovaných skel s obrazy na téma po?tovnictví a dopravy v?etn? oslavy kosmického výzkumu. I v hale se zachoval p?vodní interiér. Autorem pískovaných obraz? na skle je malí? a grafik Bed?ich A. Tkaczyk. Ukázkový p?íklad interiéru bruselského stylu.
 • Rok 1963
 • Top 111 ne
 • Období 1961?1970
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-Poruba
 • zem?pisná ?í?ka 49.829718
 • zem?pisná délka 18.174994
 • Adresa ?kalovova 713/47, 708 00 Ostrava-Poruba, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek