Kulturní d?m VOKD / D?m kultury Poklad

 • Popis Symetricky komponovaný objekt v centru I. stavebního obvodu Poruby uzavírá z ji?ní strany osu vybíhající z k?í?ení Al?ova nám?stí s Hlavní t?ídou. Zvý?ené st?ední pr??elí je zd?razn?no nikou s plastikou ?Nový v?k? socha?e Jana Kavana. Bo?ní k?ídla s plochými st?echami jsou v pr??elích rytmizována lizénovými rámci. V interiéru se dochovala benátská dla?ba, sv?telné rampy, akustický strop v hlavním sále. Ve vestibulu se nachází bronzová plastika od Konráda Babraje a na bo?ních schodi?tích sklen?né figurální reliéfy Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. P?íklad oficiální klasicizující architektury s prvky bruselského stylu. Nyní KD Poklad.
 • Rok 1952, 1958?1961
 • Top 111 ano
 • Období 1951?1960
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-Poruba
 • zem?pisná ?í?ka 49.827088
 • zem?pisná délka 18.167194
 • Adresa Mat?je Kopeckého 675/21, 708 00 Ostrava-Poruba, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13059061&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 103669
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek