Vysoká ?kola bá?ská ? Technická univerzita v Ostrav?

 • Popis Ji? po?átkem 50. let se uva?ovalo o univerzit? v rámci Nové Ostravy. Zám?r vyústil ve výstavbu univerzitního areálu s výraznou deskovou budovou rektorátu (V. Svoboda) s reliéfem Prometheus od socha?e V. Gajdy. Na budovu rektorátu je napojená oválná budova poslucháren (M. Vitoulová) a navazující objekty laborato?í a knihovny. Posléze p?istav?n geologický pavilon s expozicí a v letech 2004?2006 budova nové auly (P. ?vanda). Rektorát pojednán jako ?elezobetonový deskový d?m se záv?sovými fasádami. ?elezobetonové jádro má i kruhová budova poslucháren. P?íklad pozdního internacionálního stylu, nová aula je pak p?íkladem postmoderní architektury.
 • Rok 1960?1989, 2004?2006
 • Top 111 ano
 • Období 1961?1970
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.830839
 • zem?pisná délka 18.163128
 • Adresa 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek