Kostel Panny Marie Královny

 • Popis Spolek pro stavbu kostela Panny Marie po?adoval, aby nový kostel byl navr?en podle barokního poutního kostela ve Frýdku. Výsledkem je novobarokní trojlodní stavba s dvojv??ovým pr??elím, s transeptem a válcov? ukon?eným kn??i?t?m. Klenby jsou valené a plackové ze ?elezobetonu, krov ocelový. Interiér, tvo?ený hlavní lodí s transeptem, mírn? osazeným kn??i?t?m a postranními lod?mi s galeriemi, p?edstavuje spojení novobarokního architektonického výrazu se secesním dekorativismem. Na jeho návrhu se podílel architekt Antonín Bla?ek, který si p?izval ke spolupráci ?adu um?lc? (nap?. Franta a Jo?a Úprkovi, Ladislav ?aloun, Zde?ka Vorlová ? Vl?ková, Lud?k Marold, Karel Novák ad.). Secesní lustry v hlavní lodi provedla prost?jovská Vulkania údajn? podle návrh? Jana Kot?ry. Mimochodem, v dob? výstavby tohoto chrámu Jan Kot?ra pracoval v Prost?jov? na plánech tamního Národního domu, slavnostn? otev?eného v roce 1907.
 • Rok 1901?1905, 1905?1908
 • Top 111 ano
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.832078
 • zem?pisná délka 18.256405
 • Adresa Stojanovo nám. 936/5, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek