Obytné domy D?lnické zálo?ny

 • Popis Celek p?tipatrových ?adových dom? s plochými st?echami a s terasami do ulice v horním podla?í je komponován podle tého? principu ? hlavní pr??elí jsou p?tiosá se st?edním jednoosým schodi??ovým rizalitem, oblo?eným cihelnými pásky, vytvá?ejí kompozici 2+1+2 osy. Schodi??ové rizality tak rytmizují celou ?adovou sestavu dom?. Schodi?t? dom? jsou dvojramenná v p?edním traktu, z n?ho je v?dy na podla?í p?ístupná dvojice byt?. Dispozi?n? je do ulice orientována v byt? v?dy kuchyn?, dva pokoje bytu pak sm??ují do dvora, p?i?em? jeden pokoj je opat?en balkonem. Domy jsou p?íkladem st?ídmé puristické architektury, inspirované mj. holandskou cihelnou bezozdobnou architekturou.
 • Rok 1930?1931
 • Top 111 ne
 • Období 1921?1930
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? chrán?no v rámci m?stské památkové zóny
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.839545
 • zem?pisná délka 18.286284
 • Adresa Veleslavínova 1866/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek