Okresní nemocenská poji??ovna

 • Popis N?kolik zdravotnických za?ízení vyrostlo v mezivále?né dob? i v samotném centru Moravské Ostravy. Jedním z takových p?íklad? se stala Okresní nemocenská poji?tovna. Je to t?ípatrová budova z?ásti ze ?elezobetonového skeletu na p?dorysu nepravidelného U, ve dvo?e s vestav?ným cylindrickým vestibulem v úrovni p?ízemí. Do ulic se d?m obrací pr??elími se zvýrazn?ným parterem, uvozeným soklem a kordonovou ?ímsou. Jistý tradicionalismus autor projektu projevil aplikací p?ízedních pilí?? p?i ?len?ní hlavních pr??elí, odd?lujících jednotlivé okenní osy, co? dalo budov? do jisté míry klasicizující ráz. Fasády ukon?uje pr?b??ná jednoduchá korunní ?ímsa. U náro?í se nachází hlavní vchod a zaoblený p?ízemní p?ístavek se sklobetonovým oknem, dodávající jinak konven?nímu ?e?ení jistou dynamiku. Schodi?t? dvojramenné, hlavní vstup je umíst?n v bo?ním rizalitu. St?ídmé tvarosloví a vertikální kompozice objektu s obdélnými, vertikáln? komponovanými okny se hlásí je?t? ke klasicizujícímu purismu 20. let.
 • Rok 1931?1933
 • Top 111 ne
 • Období 1931?1940
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? chrán?no v rámci m?stské památkové zóny
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.842593
 • zem?pisná délka 18.288854
 • Adresa Sokolská t?. 1925/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek