Dům katolických tovaryšů

 • Description Pozdně secesní řadový třípatrový dům s obytným podkrovím, původně doplněný velkým sálem ve dvoře, byl postaven jako sídlo katolického spolku, zaměřeného na péči o mládež. Dům má pětiosé průčelí do ulice, v parteru s ústupkovým portálem, ukončeným sloupky s putti a s kovovou, záclonově tvarovanou markýzou. Po stranách uvozují vchod velká okna. Vyšší části průčelí uvozují dva trojboké arkýře, v úrovni třetího patra ukončené terasami s valeně zaklenutými francouzskými okny. Nad arkýři jsou mírně vzepjaté korunní římsy. Na to navazovaly někdy v průběhu 20. století snesené štíty, nahrazené jedním širokým trojúhelníkovým štítem s novodobými okny. Fasáda je zdobena různými formami filigránského dekoru a střídáním hladké i strukturální omítky. Ve dvoře, jak již bylo uvedeno, stával divadelní sál, uzpůsobený po roce 1945 pro potřeby profesionálního divadla. Po přestěhování Divadla Petra Bezruče do nového Domu kultury pracujících Ostravy v roce 1961 byl sál přestavěn pro potřeby Televizního studia Ostrava. Architekt František Fiala (1878–1927), původem z Moravské Ostravy, patřil k žákům vídeňského architekta a profesora na tamní Akademii výtvarných umění Otto Wagnera. V roce 1906 založil společně se stavitelem Františkem Grossmannem stavební firmu. Ve své produkci se věnovali nájemním domům nebo stavbám kostelů (kostel v Mariánských Horách nebo v Hrabůvce). F. Fiala projektoval i industriální areály – např. přestavbu dolů Zárubek ve Slezské Ostravě či Michal v Ostravě-Michálkovicích.
 • Year 1910
 • Top 111 ano
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.837504
 • Longitude 18.290560
 • Address Přívozská 135/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek