Nájemní domy Eduarda a Alice Zimlichových

 • Description Dvojice pětipatrových nájemních funkcionalistických domů s obchodním parterem utváří jednak nároží na křížení ulic Poštovní a Zahradní a dále křížení ulic Poštovní a Dvořákovy. Tyto stavby z vyzdívaného železobetonového skeletu jsou v úrovni parteru obloženy keramikou, výše pak mají bezozdobnou omítanou fasádu. Směrem do Poštovní ulice jsou domy sdruženy vysazenou korunní římsou. Do Zahradní ulice se v úrovni nejvyššího patra nachází terasa. Působivým motivem jsou pásová okna zvláště v místě nároží. Konstrukční dvojtrakt a dispoziční trojtrakt s dvojramennými schodišti v rizalitech do dvora.
 • Year 1937–1938
 • Top 111 ne
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.837822
 • Longitude 18.288967
 • Address Poštovní 1142/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek