Nájemní dům Leopolda Poppa

 • Description Třípatrový dům na nepravidelné nárožní parcele na křižovatce Poštovní a Reální ulice s Jiráskovým náměstím představuje realizaci v intencích pozdní secese s novobarokními a klasicistními prvky. Do náměstí se dům obrací v parteru pěti osami, v patrech pak kompozicí okenních otvorů v poměru 1+1+3+1+1 s dvojicí jednoosých arkýřů, uvozujících střední část průčelí. Fasádu spíná vysoký pilastrový řád s dekorativními hlavicemi a s motivem mušle. Střed završuje barokně modulovaný štít s postranními vázami, uprostřed s kartuší uvozenou boldci a festony, a nesoucí letopočet MCMXII. Oblé nároží zdůrazňují v úrovni jednotlivých pater do prostoru vysazené balkony s kovovým zábradlím. Dispozice domu je dvojtraktová s dvojramenným schodištěm do dvora.
 • Year 1912
 • Top 111 ne
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836424
 • Longitude 18.290608
 • Address Poštovní 162/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek