Obytný dům dr. Karla Krause

 • Description Dvoupatrový dům v řadové zástavbě ulice s výrazně dekorativním průčelím v rytmu 2+1+2. V parteru s plasticky vyvedenou rustikou, vchodem v příčné ose a okny se segmentovými záklenky. V úrovni prvního a druhého patra fasáda z cihelných tvarovek, v patře sdružená obdélná okna se segmentovými frontony a v druhém patře okna na průběžné parapetní římse s valenými záklenky a omítanými šambránami. Střední osu průčelí zdůrazňuje obdélný arkýř a nad ním volutový štít, zakončující spolu s omítanou a konzolami doplněnou korunní římsou hlavní průčelí. Dispozice domu dvojtraktová s dvojramenným schodištěm v zadním traktu.
 • Year 1898–1899
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836642
 • Longitude 18.290603
 • Address Poštovní 1118/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek