Nájemní dům Ludwiga a Eugena Holleinových

 • Description Hmota tohoto třípatrového nárožního secesního domu se zvalbenou střechou je organicky modelována zaobleným nárožím i arkýři. Do náměstí se dům obrací asymetrickým průčelím se středním trojosým převýšeným arkýřem a do Poštovní ulice průčelím s dvojicí arkýřů, tvořící převýšenou část průčelí společně s uvozenou dvojosou střední partií. Okna dvoj a trojkřídlá. Přízemí členěno pásovou rustikou, výše omítka hladká, zdobená filigránským dekorem v patře a pod vysazenou korunní římsou a organickými ornamenty v parapetech druhého patra. Dispozice dvojtraktová s dvojramenným schodištěm v rizalitu do dvora.
 • Year 1907
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836220
 • Longitude 18.291472
 • Address Poštovní 40/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek