Areál bývalých městských jatek

 • Description V 70. letech 19. století byl dobytčí trh z Antonínova, dnešního Smetanova náměstí přemístěn ke Stodolní ulici a k Frýdlantské dráze. Pro potřeby jatek byl počátkem 80. let adaptován zdejší obecní hostinec. Na to navázala výstavba nově řešeného jatečního areálu. První fáze spočívala ve výstavbě střídmých a poměrně nevelkých objektů a hal z režného cihelného zdiva. Na to navázala v letech 1902–1903 stavba nové chladírny se strojovnou a kotelnou, zdůrazněná věží s bohatě utvářenou historizující architekturou také z režného cihelného zdiva. Tyto části byly v minulosti prohlášeny za kulturní památku a počítá se s jejich konverzí pro potřeby městské galerie (Plato). Omítaná přístavba z 20. let při Stodolní ulici náleží k realizacím v duchu německé nové věcnosti podle návrhu architekta Waltera Freseho. V současnosti se uvažuje o způsobu využití této části bývalého jatečního areálu. Celek představuje torzo industriálního komplexu organicky začleněného do centra města.
 • Year 1892–1893, 1902–1903, 1925–1927
 • Top 111 ano
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.835739
 • Longitude 18.281027
 • Address Porážková 3204/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek