Kancelářský dům Trias

 • Description Jediným pozůstatkem nárožního modernistického obchodního domu RIX (Ernst Korner, 1928), zničeného za druhé světové války, je výkladec v sousedním secesním domě (28. října 192/39). Na místě zničeného domu vznikla v průběhu 90. let minulého století předimenzovaná novostavba s panoramatickým výtahem do restaurace v nejvyšším patře. Jednalo se o časný příklad postmoderní architektury v centru Ostravy, v té době chudém na jakékoli novostavby. Autor chtěl zdůraznit kloub nároží dynamickou a expresivní kompozicí. Inspiroval se dekonstruktivistickou architekturou, avšak nekvalitní provedení a nezvládnutí některých partií domu dokládala limity takového přístupu. Dům byl proto přestavěn a původní panoramatická restaurace v horním podlaží byla zrušena. Na nároží byla původně umístěna plastika Albatros od Petra Lysáčka, demontovaná při rekonstrukci objektu.
 • Year 1990–1994
 • Top 111 ne
 • Epoch 1991–2000
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.834421
 • Longitude 18.291134
 • Address 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek