Obytná kolonie Vítkovického horního a hutního těžířstva

 • Description Kolonie pro dělníky nedaleké Žofinské huti byla tvořena sedmi objekty. Nejstarší tři jsou jednopatrové s dvěma schodišťovými sekcemi a 12 byty. Následující čtyři dvoupatrové domy, opět se dvěma schodišťovými sekcemi a s byty až pro 21 rodin, zástavbu kolem dvora s hřištěm (nyní parkoviště) dotvořily. Domy z režného cihelného zdiva na obdélných půdorysech s postranními rizality a se zvalbenými střechami jsou členěny lizénovými omítanými rámy a dispozičně zformovány jako trojtrakty. Převážná část domů byla opravena a nyní slouží ke kancelářským účelům. Jedná se o jedinou dochovanou a alespoň zčásti obnovenou dělnickou kolonii v centrální části města.
 • Year 1907–1912
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.834071
 • Longitude 18.282561
 • Address Kolejní 1323/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek